Petri C., Ghergie M.
DENTAL DIALOG
Tom/Volume 6; Numer/Number 4 (21), 2015: 244-253
E-ISSN 2392-2826
ISSN 2082-424

Od startu do mety
From Start to Destination

Cristian Petri1, Mircea Ghergie1
1 Cluj-Napoca, Rumunia
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.10.2015. Accepted: 20.11.2015. Published: 04.12.2015
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA


STRESZCZENIE
W dzisiejszych czasach informacje docierają do nas w tempie większym, niż jesteśmy je w stanie sobie przyswoić. Niespełna 20 lat temu Internet dopiero raczkował, ale dzisiaj, korzystając z Google, Facebooka czy Twittera, można znaleźć dowolne informacje o szerszym, globalnym zasięgu, dużo łatwiej niż w środkach masowego przekazu. Narzędzia, jakimi posługują się nasi pacjenci, aby uzyskać dostęp do informacji, znacznie się udoskonaliły. Obowiązkiem techników i lekarzy jest zapewnianie naszym pacjentom właściwych informacji, tak aby osiągać odpowiedni efekt leczenia. Musimy również dostosowywać się do oczekiwań rynku i zasobów finansowych naszych pacjentów, jednocześnie wykorzystując rozwój technologii.
SŁOWA KLUCZOWE: adhezja, CAD/CAM, licówki, podbudowa z tlenku cyrkonu, uzupełnienia tymczasowe
SUMMARY
Nowadays, information travels faster than our capacity to perceive it. Less than 20 years ago, the internet was taking its first steps but, today, any piece of information can be found faster, and in a larger global scale than in the media, on Google, Facebook or Twitter. Our patients’ tools to access information have improved significantly and we, as technicians and physicians, have a duty to offer our patients the right information, so that the treatment outcome is the correct one. At the same time, we must adapt to the market’s demands and our patients’ financial resources while complying with technological developments.
KEY WORDS: adhesion, CAD/CAM, veneers, zirconia framework, provisional restorations