Ferrari E., Storni G.
DENTAL DIALOG
Tom/Volume 6; Numer/Number 4 (21), 2015: 216-221
E-ISSN 2392-2826
ISSN 2082-4246

Różnorodność w projektowaniu: proste rozwiązania protetyczne w złożonych przypadkach, skuteczne i funkcjonalne protezy overdenture
Variations in Designing: Simple Prosthetic Solutions, in Complex Cases, for a Successful Overdenture

Emiliano Ferrari1,E, Gianni Storni1,E
1 Bolonia, Włochy
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.10.2015. Accepted: 20.11.2015. Published: 04.12.2015
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

STRESZCZENIE
Przedstawimy tutaj szczególny przypadek, w którym naszym zadaniem była „aktualizacja” stosunkowo nowej, dobrze wykonanej protezy, co wiązało się z wszczepieniem implantów i założeniem łączników w bardzo niekorzystnych warunkach anatomicznych, bez wykonywania znaczącej przebudowy.
SŁOWA KLUCZOWE: belka na implantach, bezzębie całkowite, protezy nakładkowe, zanik wyrostka zębodołowego
SUMMARY
In these cases the clinician may have to make a choice: the first is to undertake more or less complex restorative procedures; the second is to insert the implants where he finds sufficient and quality bone and suitable appliances while trying to avoid future prosthetic issues.
KEY WORDS: implant bar, totally edentulous arch, overdenture, alveolar atrophy